SlUžBY

Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • príprava DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov
 • poradenstvo v oblasti DPH transakcií
 • stanoviská k DPH problematike
 • pripomienkovanie zmlúv s dôrazom na DPH
Daň z príjmov právnických osôb (DPPO)
 • príprava daňových priznaní
 • príprava alebo revízia kalkulácie dane
 • poradenstvo v oblasti daňovej uznateľnosti nákladov
 • pripomienkovanie zmlúv s dôrazom na DPPO
 • optimalizácia daní a daňové plánovanie
Daň z príjmov fyzických osôb (DPFO)
 • príprava daňových priznaní
 • vedenie daňovej evidencie
Medzinárodné zdaňovanie
 • uplatnenie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenie
Iné
 • Transferové oceňovanie, daň z motorových vozidiel, miestne dane …