BLOG

Všetko o daniach

Najnovšie články

Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy?

Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy?

Podnikateľský sektor veľmi často zvažuje, akým spôsobom čo najefektívnejšie zabezpečiť svoju mobilitu. Už teraz sú v niektorých prípadoch celkové náklady na vlastníctvo (tzv. TCO – total costs of ownership) elektromobilov nižšie, než náklady spojené so spaľovacími...

Zásadná zmena pri spätných finančných lízingoch po 1.1.2024.

Zásadná zmena pri spätných finančných lízingoch po 1.1.2024.

 Súvisí s rozsudkom Súdneho dvora C-201/18 Mydibel SA. Zmena sa týka len režimu DPH. Podľa zaužívanej praxe boli doteraz transakcie spätného lízingu dve oddelené DPH transakcie, ktoré podliehali štandardnej sadzbe DPH 20%. Po novom sa spätný finančný lízing posúdi,...