DAŇOVÉ PORADENSTVO

Juraj Ďuratný

Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • príprava DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov
 • poradenstvo v oblasti DPH transakcií
 • stanoviská k DPH problematike
 • pripomienkovanie zmlúv s dôrazom na DPH
Daň z príjmov právnických osôb (DPPO)
 • príprava daňových priznaní
 • príprava alebo revízia kalkulácie dane
 • poradenstvo v oblasti daňovej uznateľnosti nákladov
 • pripomienkovanie zmlúv s dôrazom na DPPO
 • optimalizácia daní a daňové plánovanie
Daň z príjmov fyzických osôb (DPFO)
 • príprava daňových priznaní
 • vedenie daňovej evidencie
Medzinárodné zdaňovanie
 • uplatnenie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenie
Iné
 • Transferové oceňovanie, daň z motorových vozidiel, miestne dane …

Juraj Ďuratný

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Zdaňovaniu som sa začal venovať už počas štúdia na vysokej škole, kde som sa zameral na daňovníctvo a daňové poradenstvo. Svoje prvé pracovné skúsenosti som získal v sektore nehnuteľností. Spoločnosť Immofinanz AG, pre ktorú som pracoval 5 rokov, je veľkým medzinárodným developerom so sídlom v Rakúsku. …

Blog

Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy?

Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy?

Podnikateľský sektor veľmi často zvažuje, akým spôsobom čo najefektívnejšie zabezpečiť svoju mobilitu. Už teraz sú v niektorých prípadoch celkové náklady na vlastníctvo (tzv. TCO – total costs of ownership) elektromobilov nižšie, než náklady spojené so spaľovacími...

Zásadná zmena pri spätných finančných lízingoch po 1.1.2024.

Zásadná zmena pri spätných finančných lízingoch po 1.1.2024.

 Súvisí s rozsudkom Súdneho dvora C-201/18 Mydibel SA. Zmena sa týka len režimu DPH. Podľa zaužívanej praxe boli doteraz transakcie spätného lízingu dve oddelené DPH transakcie, ktoré podliehali štandardnej sadzbe DPH 20%. Po novom sa spätný finančný lízing posúdi,...